سرکار خانم دکتر سیما فردوسی


.

 

متولد 1330

دکترای روانشناسی تجربی از انگلستان ۱۳۶۲

کارشناسی ارشد از انگلستان

کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی انجمن روانشناسی ایرانسوابق شغلی

استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیسوابق مشاوره و درمانگری:

روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت در دانشگاه علوم بهزیستی

 فعالیت در مرکز روانپزشکی رازی

 فعالیت در دانشکده علوم توانبخشی

فعالیت در انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش

فعالیت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانکتابها و مقالات منتشر شده:

تالیف کتاب پاسخ به والدین

تالیف گروهی کتاب تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان

مقاله: مصاحبه روان شناختي با کودکان و نوجوانان

مقاله: بهداشت رواني در آموزش و پرورش

مقاله افسردگی و درمان

 

 

 

برای آگاهی از جدیدترین دوره ها ، خبرها ، همایش ها و کار گاه های آموزشی در خبرنامه عضو شوید
نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

موبایل

ثبت نام