سرکار خانم ثمینه خندان


سوابق:

  • کارشناس ارشد مامایی (گرایش بهداشت باروری) فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی
  • مشاور و مدرس دوره های آموزشی بهداشت باروری، آمادگی برای بارداری ، زایمان و سلامت جنسی.