دکتر محمدآرش رمضانی


 


سوابق تحصیلی :

 • فوق دکترا PhD علوم رفتاری گرایش سلامت جنسی و درمان اختلالات جنسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ۱۳۹۳
 • عنوان پایان نامه: مقایسه زوج درمانی هیجان مدار و درمان فراشناخت با درمان جنسی ماسترز جانسون در درمان اختلال بی میلی جنسی در بیماران ایرانی
 • دکترای تخصصی در رشته پزشکی اجتماعی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مهر ۱۳۸۳ تا مهر۱۳۸۶
 • عنوان پایان نامه: ارزیابی کیفیت زندگی در سالمندان و استاندارد سازی ابزار کیفیت زندگی در سالمندان- نمره ۱۹
 • دکترای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مهر ۱۳۷۲ تا بهمن ۱۳۷۹
 • عنوان پایان نامه: ارزیابی تاثیر تزریق داخل صفاقی هیدروکورتیزون و بتامتازون ال آ در پیشگیری از چسبندگی های داخل شکمی در رت به دنبال جراحی های شکم و لگن – نمره ۱۹


دوره های آموزشی:

 • دوره تکمیلی نگارش انگلیسی مقالات برای مجلات خارجی با همکاری دانشگاه هاروارد و MIT تهران مرکز تحقیقات ایدز ایران اردیبهشت ۱۳۹۳
 • دوره تکمیل درمان اختلالات اضطرابی دانشگاه تهران بهمن ماه ۱۳۹۱
 • دوره تکمیلی درمان اختلالات جنسی دانشگاه تهران آذر ماه ۱۳۹۱
 • دوره تکمیلی تحلیل گروههای پرخطر AIDS,HIV تهران همکاری HIVHUBو دانشگاه هاروارد آبان و آذر ماه ۱۳۹۰
 • دوره تکمیلی تحلیل روابط عاطفی و مشاوره ازدواج با رویکرد ابژه بهزیستی اصفهان بهمن ۱۳۸۹
 • دوره تکمیلی اختلالات جنسی سایکوسکسوال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آبان ماه ۱۳۸۸


مسئولیت های اجرایی :

 • ریاست کلینیک خانواده و کودک پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
 • مسئول راه اندازی مجله انگلیسی پژوهشکده خانواده از اسفند ۱۳۹۴ تا کنون
 • عضو هیات تحریریه و ویراستار علمی مجله علمی پژوهشی طب نظامی از آذر ماه ۱۳۹۱ تا دیماه ۱۳۹۴
 • کارشناس سلامت مدارس و مشارکت مرکزبهداشت استان اصفهان از دیماه ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱


تجربیات آموزشی: :

 • مدرس و مسئول دروه تربیت درمانگر جنسی همراه با سوپرویژن ۱۳۹۵ کلینیک بهسا
 • مدرس و مسئول دوره تربیت درمانگر هیجان مدار همراه با سوپرویژن ۱۳۹۵ کلینیک بهسا
 • مدرس دوره تربیت درمانگر جنسی همراه با سوپرویژن مشهد کلینیک آستان مهر رضا ۱۳۹۴
 • مدرس کلاس زوج درمانی هیجان مدار بهمن ماه ۱۳۹۲ کلینیک پرتو آفتاب اصفهان
 • مدرس کلاس تشخیص و درمان اختلالات جنسی به مدت ۱۶ ساعت در مرداد ماه ۱۳۹۳-تهران کلینیک بهسا


جوایز و افتخارات :

 • پژوهشگر برتر کشور، جشنواره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور، سمنان آبان ماه ۱۳۷۹
 • رتبه نخست مقالات پژوهشی سمینار سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور، سمنان ۱۲ آبان ۱۳۷۹
 • رتبه سوم مقالات پژوهشی سمینار سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور، تبریز اردیبهشت ۱۳۷۹


تألیفات:

 • رمضانی، محمدآرش؛ و دیگران. شیوه آرامش در مدارس: راهکارهای کنترل خشونت در نوجوانان. انتشارات گلبهار اصفهان ۱۳۹۱ (تالیف )
 • بلوغ فقط دخترها بخوانند. ترجمه تحت نظارت و با مقدمه رمضانی، محمدآرش انتشارات ابوعطا ، تهران، ۱۳۹۲
 • بلوغ فقط پسرها بخوانند. ترجمه تحت نظارت و با مقدمه رمضانی، محمدآرش انتشارات ابوعطا ، تهران، ۱۳۹۲