جناب آقای کاظم رسولیان

متولد 1341 تهران

تحصیلات:

-         تحصیلات حوزوی در ادبیات عرب، منطق، فقه و اصول

-         مدرک کارشناسی در رشته فلسفه و کلام اسلامی (دانشگاه تهران)

-         مدرک کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و کلام اسلامی (دانشگاه تهران)

سوابق کاری:

-         فعالیت در مدارس به مدت 32 سال

-         فعالیت در حوزه مشاوره و تربیت در مدارس      

-         تدریس دروس اخلاق، احکام و اعتقادات

-         فعالیت گسترده در حوزه آموزش و مشاوره فارغ التحصیلان